C C C C A+ A A- X

Състав

Асен Цветанов

Председател

Телефон: 0887 188 322

Местоположение: стая № 12, етаж ІІІ-ти

Христина Вълчанова

Съдия

Телефон: 0886 825 700

Местоположение: стая № 23, етаж ІV-ти

Дежурният съдия разглежда:

- Mолби за разрешение за теглене на детски влогове;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ

Надлежно попълнена молба-образец,в която изрично се посочва сумата за изтегляне и нуждите на детето, за което тя ще се ползва;

Спестовната книжка на детето;

Удостоверение за раждане на детето;

За теглене на суми от детски влог - 20 лв. за образуване на дело и 5 лв. за издаване на удостоверение;

Квитанция за платена държавна такса от 2 лв.;

Документи за самоличност;

Навършилите 14 години трябва да се явят лично при дежурния съдия.

- Молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;

- Молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви;

- Молби за приемане и отказ от наследство;

- Молби за сключване на граждански брак на непълнолетни лица;

- Молби за освобождаване от съдебни такси;

- Искания за обезпечение;

- Искания за издаване на заповеди по закона за закрила срещу домашно насилие;

- Актове по УБДХ;

- Актове по ЗООРПСМ;

- Мерки за неотклонение;

- Искания за разпити пред съдии;

- Искания за претърсване и изземване

Асен Цветанов

Съдия

Телефон: 0887 188 322

Местоположение: стая № 12, етаж ІІІ-ти

Дежурният съдия разглежда:

- Mолби за разрешение за теглене на детски влогове;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ

Надлежно попълнена молба-образец,в която изрично се посочва сумата за изтегляне и нуждите на детето, за което тя ще се ползва;

Спестовната книжка на детето;

Удостоверение за раждане на детето;

За теглене на суми от детски влог - 20 лв. за образуване на дело и 5 лв. за издаване на удостоверение;

Квитанция за платена държавна такса от 2 лв.;

Документи за самоличност;

Навършилите 14 години трябва да се явят лично при дежурния съдия.

- Молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;

- Молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви;

- Молби за приемане и отказ от наследство;

- Молби за сключване на граждански брак на непълнолетни лица;

- Молби за освобождаване от съдебни такси;

- Искания за обезпечение;

- Искания за издаване на заповеди по закона за закрила срещу домашно насилие;

- Актове по УБДХ;

- Актове по ЗООРПСМ;

- Мерки за неотклонение;

- Искания за разпити пред съдии;

- Искания за претърсване и изземване

Наказателно деловодство

Телефон: 0889 105 825

E-mail: nakazatelno@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 9, етаж ІІІ-ти

Гражданско деловодство

Телефон: 0887 187 038

E-mail: delovodstvo@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 10, етаж ІІІ-ти

Регистратура

Телефон: 0889 105 825

E-mail: reg@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 9, етаж ІІІ-ти

Призовкар

Телефон: 0888 152 984

E-mail: prizovkar@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 4, етаж ІІ-ри

Архив

Телефон: 0889 105 803

E-mail: archive@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 4, етаж ІІ-ри

Бюро "Съдимост"

Телефон: 0888 152 984

E-mail: buro_sadimost@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 4, етаж ІІ-ри

Съдебни секретари

Телефон: 0887 187 366

Местоположение: стая № 12, етаж ІІІ-ти

Съдебни секретари

Телефон: 0887 187 066

Местоположение: стая № 14, етаж ІV-ти

Административен секретар

Телефон: 0882 383 773; Tел.\факс: 0417/8-34-33

E-mail: info@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 13, етаж ІІІ-ти

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.

Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там.

Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда.

Упражнява контрол върху веществените доказателства.

Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда.

Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.

Главен счетоводител

Телефон: Tел.\факс: 0417/8-34-33

E-mail: schetovodstvo@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 13, етаж ІІІ-ти

Държавен съдебен изпълнител

Телефон: 0887 189 238

E-mail: sis@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 21, етаж ІV-ти

Съдия по вписванията

Телефон: 0417 / 8-29-27

Местоположение: стая № 16, етаж ІV-ти

Системен администратор

Телефон: 0887 187 321

E-mail: sysadmin@rs-radnevo.org

Местоположение: стая № 20, етаж ІV-ти

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация