C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
на съдебните служители от Районен съд - Раднево


по ред
Дата на
подаване
Длъжност на служителя
1 30.05.2018 Призовкар
2 30.05.2018 Съдебен деловодител
3 30.05.2018 Завеждащ служба "Съдебно деловодство"
4 30.05.2018 Съдебен деловодител
5 30.05.2018 Чистач
6 01.06.2018 Съдебен деловодител
7 04.06.2018 Съдебен архивар
8 05.06.2018 Административен секретар
9 05.06.2018 Съдебен секретар
10 05.06.2018 Главен счетоводител
11 05.06.2018 Съдебен секретар
12 07.06.2018 Съдебен деловодител
13 08.06.2018 Съдебен секретар
14 08.06.2018 Съдебен деловодител
15 08.06.2018 Съдебен секретар
16 08.06.2018 Системен администратор
17 08.06.2018 Съдебен деловодител

Забележка: Към 30.10.2019г. няма служители на Районен съд - Раднево, които да са подали декларация за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация